Izvješće o provedenom postupku javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području Bedekovčina

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Općine Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća 7 jedinica lokalne samouprave i to Općine Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Općina Bedekovčina u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 18.3.2019.

Datum zatvaranja rasprave: 3.4.2019.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.bedekovcina@corellia.com.hr ili poštom na adresu Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Bedekovčina) zaključno do 3.4.2019. u 15 sati.

Poveznica na Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Bedekovčina: https://www.bedekovcina.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Poveznica na Nacrt PRŠI: https://www.bedekovcina.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Izmjene nacrta PRŠI u odnosu na prethodnu javnu raspravu: https://www.bedekovcina.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Poveznica na Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi: https://www.bedekovcina.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Poveznica na Upitnik za operatore: https://www.bedekovcina.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Poveznica na Prijedlog Ugovora o izgradnji: https://www.bedekovcina.hr/javna-rasprava-o-nacrtu-plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-2/

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Općine Bedekovčina.

Općina Bedekovčina ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Općine Bedekovčina i za njih je odgovoran autor.

IZVJEŠĆE: