Na temelju Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina, utvrđuje se Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina (dalje u tekstu – Prijedlog Plana) za ponovnu javnu raspravu i upućuje se na ponovnu javnu raspravu.

 Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

Oglas o ponovnoj javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva te na oglasnoj ploči.

Ponovna javna rasprava započinje 07. prosinca 2018. godine , a završava  14. prosinca 2018. godine.

Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, svakim radnim danom od 09,00 sati do 15,00 sati. Uvid u Prijedlog Plana za vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina www.bedekovcina.hr

Javno izlaganje održat će se dana 13. prosinca 2018. godine (četvrtak ) u 9 ,00 sati u prostorijama Općine Bedekovčina na adresi Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.