Javna rasvjeta

Pod pojmom »javna rasvjeta«, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, podrazumijeva se uprav­ljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo pod­miri­va­nje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih povr­šina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

 

OSOBA ZA KONTAKT

KOMUNALNI REDAR

Renato Černjević

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
Mobitel: 099/4286858
E-mail:komunalni-redar@bedekovcina.hr

 

DOKUMENTI