Objavljeno :  16. ožujka 2021.

Raspisuje  se javni   natječaj za dodjelu općinskog  prostora na korištenje  udrugama, prikupljanjem pisanih prijava  u zatvorenim omotnicama,  na rok od  3 godine i to  za: prostor u Bedekovčini,  Martinec  Orehovički   19a, k.č. br.  5119/1 i 5119/2 k.o.  Komor , društveni dom površine  99,55 m2.

Rok za podnošenje prijava je  30 dana od dana  objave na web stranci Općine Bedekovčina

Prilozi: