Raspisuje  se javni natječaj  za dodjelu  općinskog prostora  na korištenje udrugama, prikupljanjem  pisanih prijava   u zatvorenim omotnicama,  na rok od  3 godine, i to:

Poslovni prostor  u Poznanovcu, Zagorske brigade   20a, k.č. br.  1239/5 k.o. Poznanovec , suvlasnički dio redni broj  (E-4) br.  5 na prvom  katu , površine  37,02 m2.                                                                                                                                                                 Rok za podnošenje prijave je  30 dana od  objave  na  web stranici Općine Bedekovčina. Pisane ponude   za natječaj dostavljaju  se  osobno ili preporučeno  poštom na adresu: Općina Bedekovčina, Trg A. Starčevića   4, s  naznakom: “Prijava  na natječaj za  dodjelu prostora  u vlasništvu  Općine Bedekovčina na korištenje udrugama, ne otvarati”.