JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Bedekovčina na korištenje udrugama