Općinski načelnik raspisao je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2024. godini.

Općina Bedekovčina poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Bedekovčina za 2024. godinu.

Organizacije civilnog društva sukladno Javnom natječaju  mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Bedekovčina sukladno planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – kultura
 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo
 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata
 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji
 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 26.500 eura. Od toga za:

 • Prioritetno područje 1 – kultura 8.000 eura
 • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 132,73 eura
 • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 3.350 eura.
 • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo 5.000 eura
 • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 132,73 eura.
 • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.300 eura.
 • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata 2.000 eura
 • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 132,73 eura.
 • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 2.000 eura.
 • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji 8.500 eura
 • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 132,73 eura.
 • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 4.400 eura.
 • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima 3.000 eura
 • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 132,73 eura.
 • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 2.500 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 29. svibnja 2024. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr/natjecaji-2/

Prijava se može podnijeti u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku.

Prijava u papirnatom obliku

Prijava u papirnatom obliku podnosi se preporučeno poštom ili osobno predajom u pisarnici Općine Bedekovčina u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: OPĆINA BEDEKOVČINA, Trg Ante Starčevića 4, 49 221 Bedekovčina.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2024. godini (napisati prioritetno područje na koje se prijavitelj prijavljuje) – NE OTVARATI.“.

Uz prijavu je potrebno dostaviti obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju (jedan izvornik).

Prijava u elektroničkom obliku

Prijava u elektroničkom obliku podnosi se putem maila na udruge@bedekovcina.hr  u roku za dostavu prijava na Javni natječaj.

Potrebno je dostaviti obvezne obrasce i obvezne priloge u pdf obliku. Izuzetak je Obrazac O2 – Obrazac Proračuna programa/projekta koji se dostavlja dodatno i u EXCEL formatu.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koji u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.