Javni  natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, na radno mjesto:

  • viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Natječaj je objavljen  u Narodnim novinama   broj 141/2023  od   24.  studenog  2023. godine.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – viši referent za graditeljstvo, promet i komunalne poslove- ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, dok će se u protivnom prijava smatrati nepotpunom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za  podnošenje  prijava  na natječaj je do   02. prosinca 2023. godine.

Tekst Javnog natječaja kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje: