JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta viši stručni suradnik za  provedbu projekata

Javni  natječaj objavljen je  u Narodnim  novinama  broj   22/2023.  dana   24.  veljače 2023. godine .

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”, na adresu: Općina Bedekovčina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, s naznakom: „Natječaj za prijam vježbenika”, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Rok za  podnošenje  prijava  na natječaj je do   04. ožujka  2023. godine.