Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 3/23) i članka 44. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/21) općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisuje

Javni natječaj za prijevoz pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Bedekovčina

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvoren

oj omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom sa svom pripadajućom dokumentacijom najkasnije do 4. srpnja 2023. godine do 09:00 sati.

Javni natječaj objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Bedekovčina.