Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/15, 10/17), općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina