Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/15), općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog motornog vozila u vlasništvu Općine Bedekovčina