Vođeni činjenicom da je doprinos mladih neosporan za razvoj Općine Bedekovčina, a samim time ključna je potreba i podrška lokalne samouprave u razvoju potencijala mladih za participaciju odnosno sudjelovanje u politikama za mlade, Općina Bedekovčina u suradnji s Bedekovčanskom udrugom mladih i vanjskim partnerom Mreža udruga Zagor poduzima aktivnosti na izradi Lokalnog programa za mlade u okviru projekta “Lokalni program djelovanja za mlade u Općini Bedekovčina”. 

Projekt programa za mlade prijavljen je na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je prepoznalo kvalitetu projekta te odobrilo sredstva u visini 40.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 52.000,00 kuna, a preostali dio od 12.000,00 kuna sufinancirat će Općina Bedekovčina.

Kako bi što kvalitetnije pristupili izradi Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018. – 2023., Općinsko vijeće imenovalo je radnu skupinu zaduženu za izradu navedenog programa u sastavu od 5 članova te je odlučeno da se ista dopuni s pet članova na temelju ponovno provedenog javnog poziva.

Na temelju članka 1. stavka 2. Odluke o imenovanju radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018. – 2023., općinski načelnik Općine Bedekovčina objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018. – 2023.

  • Na Javni poziv mogu se kandidirati mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina. Kandidati trebaju dostaviti životopis s istaknutim iskustvima i aktivnostima na području djelovanja za mlade te drugim kvalifikacijama i kompetencijama relevantnim za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018.- 2023.  te motivacijsko pismo
  • Prijava na javni poziv u papirnatom obliku dostavlja se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina, uz napomenu: „JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018. – 2023.“ Prijave se šalju na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina. Prijave u elektroničkom obliku šalju se na e- mail: iva@bedekovcina.hr , s naznakom „JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018. – 2023.“

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova radne skupine za izradu Lokalnog programa za mlade Općine Bedekovčina 2018. – 2023. 

ROK PRIJAVE: 19. 02. 2018.