MINISTARSTVO TURIZMA objavljuje JAVNI POZIV Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost.

Korisnici mogu biti:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
  • OPG (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 20.3.2018.

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mint.gov.hr).