Općina Bedekovčina započinje s postupkom evidentiranja dijela nerazvrstane ceste na području Općine Bedekovčina, Mjesnog odbora Bedekovčina II:

  1. NC BD2-021 (Odvojak Ul. A. Mihanovića _Jadan-Kovačić-Tkalec) , dio koji obuhvaća k.č.br. 2610/1 (2609), k.o. Bedekovčina

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima su izvedene navedene nerazvrstane ceste kao i nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Terenski radovi na evidentiranju navedenih nerazvrstanih cesta počinju dana 15. siječnja 2018. godine u 9:30 sati.

Detaljnije informacije o terenskim radovima na pojedinim nerazvrstanim cestama bit će dostupne na web stranicama Općine Bedekovčina, www.bedekovcina.hr te na oglasnoj ploči Općine Bedekovčina.

Javni poziv nalazi se u prilogu.

DOKUMENTI

Javni poziv