Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju obilježavanju i izmjeri istih.

Sukladno gore navedenom izvršit će se snimanje sljedećih nerazvrstanih cesta prema rasporedu u prilogu. U slučaju loših vremenskih uvjeta za svaki zakazani termin, izmjera se odgađa za dva tjedna u isto vrijeme.Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 09. rujna 2020. godine, od 13:00 do 15:00 sati.