Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.)  te Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Kelemen, ovlašteni predstavnik tvrtke Labos d.o.o. iz Varaždina.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:

redni broj Oznaka ceste Opis ceste Katastarska čestica Katastarska općina duljina u km Termin izmjere
1. NC BD2-011 Magdalenićeva ulica -Zagorska ulica (Jarščak) 3049, 3050, d 1886/3, d 1883 Bedekovčina 0,64 11-24.07.2022.
2. NC BD1-002 I. Odvojak N. Jalševec d 607, d 606, d 600/1, d 600/2, 3095/1, d599/3, d 599/1, d596/2 d 595/4 Bedekovčina 0,3
3. NC BD1-003 Odvojak N. Jalševec-Bani 675/4, d 675/3, 560 Bedekovčina 0,25
4. NC BD1-004 Odvojak N. Jalševec-Vinki-Supina d 533/5, d 533/1, d 536/3 Bedekovčina 0,13
5. NC BD1-008 N. Grbovec-Štapi-Janđeli-Brestova gorica d 3012/1, d 3005 Bedekovčina 1,4
6. NC BD1-009 Odvojak N. Grbovec – Kurek d 1023/1, d 1023/2 Bedekovčina 0,11
7. NC BD1-010 Odvojak N. Grbovec- Gašpari 1052/15 Bedekovčina 0,08
8. NC BD1-012 N. Grbovec -Jakovići-Fernežiri 3013, 3014 Bedekovčina 2,5
9 NC BD1-013 Odvojak N. Grbovec-Soleki 904/9, d 910/6 Bedekovčina 0,2
10 NC BD1-014 Odvojak N. Grbovec-Crnek Juraj d 904/8, d 910/7 Bedekovčina 0,16
11 NC BD1-015 LC 22050-Skozrit-Jurina 1069/31, d 1069/3, d1072/12 Bedekovčina 0,12
12 NC BD2-005 Naselje Sovinjak-Tretinjak-Magdalenićeva 2536, 2563/3 Bedekovčina 0,25
13 NC BD2-006 Odvojak Naselje Sovinjak- Filipović 2544/8 Bedekovčina 0,05
14 NC BD2-007 Odvojak Naselje Sovinjak- Kovač Franjo 2548 Bedekovčina 0,12
15 NC BD2-008  Naselje Sovinjak-Polje-Špičkovina 3069, d 2544/4, d 2544/5 Bedekovčina 0,22
16 NC BD2-010  Magdalenićeva –Poljana 3054, 2251 Bedekovčina 0,52 25.07.2022.-07.08.2022.
18 NC BD2-017 Odvojak  Čajkovljansko naselje-Čajki d 2483, d 2486/2, d 2489 Bedekovčina 0,15
19 NC BD2-018 Odvojak  Čajkovljansko naselje-Dominko-Šamec 6203, d1822 Bedekovčina 0,05
20 NC BD2-019 Odvojak Ul. A. Mihanovića-Sever-Tkalec 2609/13 Bedekovčina 0,24
21 NC BD2-020 Odvojak Ul. A. Mihanovića-Bataković d 2595/1, d 2593/6, d 2599/4, d 2599/3, d 2599/9, 2603, 2588/12 Bedekovčina 0,44
22 NC BD3-006 Odvojak Bregovita – Zagrebačka 5926/5 Bedekovčina 0,33
23 NC BD3-008 Odvojak N. Glumpaki-Mohač d 6015, d 6009 Bedekovčina 0,07
24 NC BD3-009 Odvojak N. Glumpaki-Gorički Josip d 4775, d 4771 Bedekovčina 0,08
25 NC BD3-010 Odvojak N. Glumpaki-Valent Gorički d 4776/2, d 4770 Bedekovčina 0,1
26 NC BD3-011 Odvojak N. Glumpaki-Bačani-Sovec d 5009, d 5015 Bedekovčina 0,12
27 NC BD3-015 Aleja Dragutina Domjanića – Odvojak III 5845 Bedekovčina 0,17
28 NC BD3-016 Aleja Dragutina Domjanića – Odvojak IV 5829 Bedekovčina 0,09
29 NC BD3-027 N. Komari- Orehovička cesta 6371, d 4445/1 Bedekovčina 0,76
30 NC BD3-030 Gajeva ulica – srednja škola- Al. D. Domjanića 5727, 5737, 5721 Bedekovčina 0,22
31 NC BD3-032 Odvojak Gajeva ulica-Tovernić-Cvek – Grgić 5623/1 Bedekovčina 0,14 08.08.2022.-21.08.2022.
32 NC BD4-001 Odvojak Zagorska – Tretinjak d 4714, d 4712, 4663/1, 4654 Bedekovčina 0,43
33 NC BD4-004 Odvojak Zagorska – Ribnjak d 111, d117, d 118/3, d118/2, d 116, d 118/1, 120, d138/1, d121/10, d 121/11, d 121/12, d 121/13 Bedekovčina 0,5
34 NC BD4-005 Odvojak  Jarščak – Jadani 3053/1 Bedekovčina 0,4
35 NC BD4-006 Odvojak Zagorska – Sadaić 6056 Bedekovčina 0,2
36 NC BD4-007 Odvojak Zagorska – Trgovec-pješčara 128/4 Bedekovčina 0,16
37 NC KŽ-001 ŽC 2166   – Vukić d2223 Mirkovec 0,25
38 NC KŽ-003 ŽC 2166  – Čorko T. d1377/2 Mirkovec 0,04
39 NC KŽ-004 Odvojak  Blažinić Milan d 1300/1, d1303/2, d1299/3, d1298/2, d1316/2, d1317/13 Mirkovec 0,28
40 NC KŽ-006 ŽC 2166  – Bratković Ivan d1486/5, d1486/4, d1483/3, d1490/2, d1490/2 Mirkovec 0,17
41 NC KŽ-008 ŽC 2166 -Kramarščina s odvojcima 1496/19, 1494/1, 2216, 2217, Mirkovec 1,42
42 NC KŽ-009 ŽC 2166 -Kotarice 1479, 1525 Mirkovec 0,33
43 NC KŽ-010 ŽC 2166   – Brezak d2214 Mirkovec 0,25
44 NC PZ-006 Odvojak Ul. Josipa Novosela- Mrkoci 676/22, 676/27 Poznanovec 0,13
45 NC PZ-008 Put uz prugu Stubička ulica(LC 22078) – Moštak- Zl. Bistrica 1934, 1673/2, 1652, 1651/1, 1525, 1441, 1427 Poznanovec 1,75
46 NC PZ-010 Ul. Braće Sajko 1079, 639/22, 629/38, 625/1, 961/5, 961/8, 961/7, 961/6 Poznanovec 1,25 22.08.2022.-04.09.2022.
47 NC PZ-011 Odvojak Braće Sajko – iza Boška 641/9, 911/7, 911/6, 911/8, 912/11 Poznanovec 0,17
48 NC PZ-012 Odvojak Ul. Braće Sajko-Mlinarić danica-Ul. Narodnih heroja 643/17, 643/18, 643/19, 1095 Poznanovec 0,4
49 NC PZ-013 Odvojak Ul. Braće Sajko- Jurci 628/3, 935/2, 931/10 Poznanovec 0,35
50 NC PZ-014 Odvojak Ul. Braće Sajko- Sedak Josip 629/1 Poznanovec 0,16
51 NC PZ-015 Odvojak Ul. Braće Sajko- Pavor Mirjana 626/3, 619/5 Poznanovec 0,37
52 NC PZ-016 Odvojak Ul. Braće Sajko- Mlinarići donji 948, 943 Poznanovec 0,13
53 NC PZ-017 Odvojak Ul. Braće Sajko – jezera d 625/1, 612/5, 599/31, d 599/24, d 599/25, d 599/26, d 599/27, d 599/1, d 597/1, d 597/4, d 597/5,  d 597/22, d 597/21,  d 597/20, d 597/6, d 597/7 Poznanovec 0,85
54 NC PZ-018 Poznanovec – I put u polje 1124 Poznanovec 0,15
55 NC PZ-019 Poznanovec – II put u polje 1141 Poznanovec 0,15
56 NC PZ-020 Poznanovec – III put u polje 1178, 2387 Poznanovec 0,7
57 NC PZ-021 Poznanovec – IV put u polje 1267, 1651/2 Poznanovec 0,85
58 NC PZ-022 Put uz prugu Bedekovčina – Stubička ulica 2171, 1935, 2172, 2291, 2292, 2374 Poznanovec 1,45
59 NC PZ-026 Odvojak ŽC 2168 – Jugi d 219, d 221/1 Poznanovec 0,2
60 NC PZ-027 Ul. Zagorske staze 1092, 205/4, d 185/6, d 185/1, d 187/1, d 187/2, d 187/3, d 187/4, d 187/5, d 187/6, d 202/2, d 202/1, d 195/4, d 188, d 194/5, d 190/4, d 190/3, d 190/7, d 190/1 Poznanovec 1,3
61 NC PZ-029 Odvojak D 24-Novosel 875/25, d 875/2, d 875/1, d 874/19 Poznanovec 0,1

 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju geodetskoj izmjeri.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za pojedini termin, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općini Bedekovčina za informacije o novom terminu geodetske izmjere.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 10. listopada 2022. godine, od 13.00 do 14.00 sati.