Na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o najmu stanova o vlasništvu Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 52A/17), općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM