Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 17.250,00 EUR putem sljedećih mjera:

Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama: 13.250,00 EUR
Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova: 4.000,00 EUR

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 5.300,00 EUR.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se na propisanim obrascima Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina najkasnije do 6. studenog 2023. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava.

O zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.