Krapinsko – zagorska županija  objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta uslijed prirodne nepogode tuče na neosiguranoj imovini evidentiranoj u Registru šteta, a nastalih:

 • dana 25. svibnja 2022. g. na području općine Hum na Sutli,
 • dana 2. lipnja 2022. g. na području gradova Klanjec i Oroslavje, te općina Zagorska Sela, Veliko Trgovišće i Kumrovec,
 • dana 13. lipnja 2022. g. na području općine Bedekovčina.

Neosigurana imovina obuhvaća štete prouzročene u sektoru gospodarstva, nastale na imovini, opremi, postrojenjima i zgradama.

Prihvatljivi korisnici su:

 • Poduzetnici (mikro, mali i srednji poduzetnici te veliki poduzetnici) sa sjedištem na području Krapinsko- zagorske županije,

Pojam „poduzetnik„  obuhvaća sljedeće subjekte:

     • obrt,
     • trgovačko društvo,
     • zadruga
 • sa štetama na imovini koja nije osigurana sa području gradova Klanjec i Oroslavje i/ili općina Bedekovčina, Hum na Sutli, Kumrovec, Veliko Trgovišće i Zagorska Sela,
 • koji su prijavili štetu u Registar šteta sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br 16/19) i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“,  br 65/19), a štete su nastale na:
     1. mehanizaciji; strojevima i opremi za gospodarsku djelatnost,
     2. solarnim panelima za gospodarsku djelatnost,
     3. na zgradama za gospodarsku djelatnost.

Detaljnije informacije nalaze se na web stranici KZŽ:

    • https://www.kzz.hr/javni-poziv-dodjela-potpore-gospodarstvu-prirodne-nepogode-tuca-2022