Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju ispitivanja i analize tla od 12. rujna 2016. godine i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 06/13, 24/14, 29/15 i 14/18), općinski načelnik Općine Bedekovčina dana 21. veljače 2020. godine raspisao je

Javni poziv za financiranje ispitivanja i analize tla u 2020. godini

 1. Namjena korištenja sredstava

Financijska sredstva namijenjena su za financiranje troškova izrade analize uzoraka tla poljoprivrednog zemljišta za nove trajne (višegodišnje) nasade, a radi poticanja uspostave ili proširenja djelatnosti.

Analiza tla obuhvaća:

 • davanje uputa za uzimanje uzorka tla
 • laboratorijska analiza tla
 • izrada preporuke za gnojidbu

Analiza tla za postojeće i/ili jednogodišnje nasade neće se financirati.

 1. Korisnici

Korisnici financijskih sredstava su svi koji zadovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina
 • da na području Općine Bedekovčine imaju registriran: OPG, obrt ( s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti), poduzeće (s obavljanjem poljoprivredne djelatnosti) ili  zadrugu upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • da se zemljište za koje se vrši analiza tla nalazi na području Općine Bedekovčina
 1. Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava i iznos

Uslugu analize tla na temelju zaključenog ugovora s Općinom Bedekovčina, obavlja Srednja škola Bedekovčina i za korisnike je besplatna, budući ju u cjelokupnom iznosu financira Općina Bedekovčina.

Analiza tla financirat će se za najmanje jednu česticu po korisniku sa po najviše 2 uzorka po čestici, a o broju financiranih čestica po korisniku odlučuje načelnik na prijedlog povjerenstva, a ovisno o broju i količini zaprimljenih zahtjeva u tekućoj godini.

Iznos raspoloživih sredstava Općine Bedekovčina po ovom Javnom pozivu utvrđen je u Proračunu Općine Bedekovčina za 2020. godinu i projekcijom za 2021. – 2022. godinu, a financiranje će se vršiti do visine osiguranih sredstava.

U roku od jedne godine od dobivene analize tla korisnik je dužan na predmetne čestice posaditi nove nasade. Provjeru na terenu obavit će Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina.

Ukoliko korisnik ne izvrši sadnju, dužan je Općini Bedekovčina vratiti puni iznos troškova analize tla, osim u slučaju kada analiza tla planiranu sadnju preporuči nepovoljnom.

 1. Potrebna dokumentacija

Korisnik je dužan predati zahtjev koji sadrži:

 • puni naziv korisnika i OIB
 • dokumentacija koja dokazuje svojstvo korisnika iz točke 2. stavka 2. ovog Javnog poziva
 • brojeve čestica za koje se traži analiza tla
 • naziv poljoprivredne kulture koja se planira saditi
 1. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina s naznakom „Javni poziv za financiranje ispitivanja i analize tla“.

Javni poziv je otvoren do kraja tekuće godine ili do potrošnje osiguranih sredstava u proračunu.