Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 24.02.2021. godine na Redovnoj skupštini Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna općine Bedekovčina za 2021. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna  za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =460.000,00,00 kn rasporedit će se sportskim udrugama putem javnog poziva.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 24. ožujka 2021. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:arpad.jaksa@gmail.com

Potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:”

1. Kriteriji i mjerila za financiranje javnih potreba

2. Odluka Skupštine o načinu raspodjele raspoloživih sredstava-2021

3. Tekst javnog poziva-2021

4. Godišnji plan natjecaja-2021

5. Upute za prijavitelje-2021

6. Opis programa – projekta-2021

7. PRS – Obrazac proracuna-2021

8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2021

9. Obrazac opisnog izvještaja projekta-2021

10. Obrazac financijskog izvještaja projekta-2021

11 – IP – Izjava o partnerstvu-2021