Općinski načelnik Općine Bedekovčina raspisao je dana 3. veljače 2023. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je 8 dana od dana objave poziva na mrežnoj stranici Općine bedekovčina, odnosno zaključno do 13. veljače 2023. godine.

Tekst Javnog poziva kao i dokumentaciju za prijavu možete preuzeti ovdje:

Objavljeno: 30. ožujka 2023. godine