Općina Bedekovčina poziva vlasnike nekretnina koje se nalaze u Gospodarskoj zoni Bedekovčina na prodaju svojih nekretnina Općini Bedekovčina, u svrhu okrupnjavanja parcela u Gospodarskoj zoni Bedekovčina i poticanja razvoja poduzetništva u Općini Bedekovčina.

Utvrđena prosječna cijena zemljišta u Gospodarskoj zoni Bedekovčina iznosi 65 kn/m2.

Općina Bedekovčina sklapat će ugovore o kupoprodaji nekretnina s osobama koje su kao vlasnici nekretnine upisani u zemljišne knjige uz uvjet da nekretnina nije opterećena teretima.

U slučaju suvlasništva nekretnine, Općina Bedekovčina sklapat će ugovore o kupoprodaji nekretnina ukoliko interes za prodaju nekretnine iskažu svi suvlasnici pojedine nekretnine.

Ponude se podnose do 01. prosinca 2018. godine, a razmatrat će se prema redoslijedu zaprimanja.

Uz ponudu, ponuditelji moraju dostaviti izvadak iz zemljišnih knjiga ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude i presliku osobne iskaznice.

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Općine Bedekovčina, na adresu: Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina.