Na temelju članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16 i 101/17), te članka 2. Odluke o porezima Općine  Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 25/20, 58/20), Općina Bedekovčina, Jedinstveni Upravni odjel, priopćava svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Bedekovčina, da su obvezni do 31. ožujka 2021. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2021. godini, dostaviti

Prijavu  podataka za utvrđivanje poreza

na kuće za odmor za 2021. godinu.

 Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Bedekovčina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza.

Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim  porezima.

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu sa popratnom dokumentacijom (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor) može se dostaviti poštom na adresu: Općina Bedekovčina, Jedinstveni upravni odjel, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina,  putem e-maila : info@bedekovcina.hr  ili osobno u pisarnicu.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu možete se obratiti na broj telefona: 049/223-040 i 049/213-963,  ili na prethodno navedenu adresu elektronske pošte.