Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina   raspisuje Javni poziv  za podnošenje prijedloga za dodjelu   javnih priznanja   Općine Bedekovčina.Rok za podnošenje prijedloga je do 05.  studenog  2022. godine. Prijedlozi  se podnose   Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg A. Starčevića  4, 49221 Bedekovčina, u zatvorenoj omotnici s napomenom:  “Prijedlozi za dodjelu  javnih  priznanja Općine  Bedekovčina-ne otvaraj.”