Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina raspisao  je  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Općine Bedekovčina koja se  dodjeljuju povodom  Dana Općine Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga  je do 09. studenog  2023. godine.

Prijedlozi  se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg A. Starčevića 4,  49221 Bedekovčina,  u zatvorenoj  omotnici s napomenom:  “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja  Općine Bedekovčina-ne otvaraj”.