Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina raspisao je dana 01. listopada 2018. godine javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bedekovčina.

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja je do 02. studenog  2018. godine, a prijedlozi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina u zatvorenoj omotnici s napomenom: «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Bedekovčina – ne otvaraj.»