JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPLATNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 

I.

Pozivaju se roditelji učenika upisanih u jednu od osnovnih škola na području Općine Bedekovčina da u razdoblju od 20. lipnja 2018. godine do 10. srpnja 2018. godine podnesu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina zahtjev za dodjelu besplatnih udžbenika (Zahtjev za dodjelu besplatnih udžbenika)

II.

Kriterij za financiranje besplatnih udžbenika bit će mjesečni prosječni prihod po članu domaćinstva u tri mjeseca koja prethode podnošenju zahtjeva a koji ne može biti veći od 1.200,00 kuna mjesečno po članu domaćinstva, a za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji 1.500,00 kuna (dohodovni cenzus).

Pojam samohranih roditelja i jednoroditeljskih obitelji definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi.

Od dodjele će se izuzeti svi oni koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi.

III.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina obradit će pristigle zahtjeve i utvrditi popis učenika koji ostvaruju pravo na financiranje besplatnih udžbenika.

Općina će nabaviti potreban broj udžbenika i podijeliti ih podnositeljima zahtjeva kojima je odobreno pravo na financiranje besplatnih udžbenika.

Udžbenici su vlasništvo Općine. Na kraju školske godine korisnici su dužni vratiti korištene udžbenika Općini odnosno nadoknaditi Općini štetu u slučaju namjernog oštećenja ili nevraćanja udžbenika.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Ban, ing.građ.