REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEDEKOVČINA                                                              

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU

ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA                                                        

 

KLASA: 921-01/22-01/03

URBROJ: 2140-8-1-1-22-3

Bedekovčina, 13. rujna 2022.

JAVNI POZIV

 ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠE ZA PODRUČJE OPĆINE BEDEKOVČINA

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 13. rujna 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode – suše za područje Grada Zlatara i općina Bedekovčina, Gornja Stubica, Kraljevec na Sutli, Hrašćina, Lobor i Mihovljan. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Bedekovčina nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu Općini Bedekovčina.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: info@bedekovcina.hr  te osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina ili poštom na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, uz napomenu: „Prijava štete – suša“.

Prijave se zaprimaju do srijede, 21. rujna 2022. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

Odluka o proglašenju

Tekst javnog poziva

Obrazac PN