REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEDEKOVČINA                                                               

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU

ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA                                                         

 

KLASA: 921-01/22-01/02

URBROJ: 2140-08-01-1-22-4

Bedekovčina, 21. lipnja 2022.

 

JAVNI POZIV

 

ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – TUČE ZA PODRUČJE OPĆINE BEDEKOVČINA

 

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 21. lipnja 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode – tuča za područje Općine Bedekovčina. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Bedekovčina nastala šteta od prirodne nepogode – tuče da podnesu prijavu Općini Bedekovčina.

 

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: info@bedekovcina.hr  te osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina ili poštom na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, uz napomenu: „Prijava štete – tuča“.

 

Prijave se zaprimaju do srijede, 29. lipnja 2022. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Dokumenti: