Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.)  te Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), načelnik Općine Bedekovčina objavljuje

J A V N I  P O Z I V

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta)

Općina Bedekovčina, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Bedekovčina, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. Zabok iz Zaboka.

Sukladno gore navedenom izvršit će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:

redni broj Oznaka ceste Opis ceste Duljina (km) Katastarska čestica Katastarska općina Termin izmjere
1 NC BD1-001 N. Jalševec 1,50 3003 Bedekovčina 13.04.2021. od 8.oo do 12.oo sati
2 NC BD1-005 N. Jalševec –Trampuši-Brestova gorica 2,00 d 3003, 3008, 3005, d 774, 3007 Bedekovčina 14.04.2021. od 9.oo do 14.oo sati
7347 Komor
3 NC BD1-018 N. Grbovec 1,80 3012/1, 3012/3, d 978/2, 977/5, d 1105, d 1107, 1142/1, d 1142/4, d 1142/5, d 1142/6, d 1142/7, d 1142/8, d 1142/9, d 1142/10, d 1142/11 Bedekovčina 15.04.2021. od 8.oo do 12.30 sati
4 NC BD2-002  Odvojak Naselje Sovinjak- Skozriti 0,30 3059, 2011/3, d 2010/9 Bedekovčina 14.04.2021. od 8.oo do 8.30 sati
5 NC BD2-004 Naselje Sovinjak- Čorki- Magdalenićeva 0,60 3058, 3058 Bedekovčina 13.04.2021. od 12.30 do 12.oo sati
6 NC BD2-013  Magdalenićeva-Groblje-Jadani-Blažinić-Habulin 0,70 3051, 3053/1 Bedekovčina 15.04.2021. od 13.oo do 14.30 sati
7 NC BD2-014  Magdalenićeva-Kovači-Groblje 0,24 3042/5, 3042/4 Bedekovčina 16.04.2021. od 8.oo do 8.30 sati
8 NC BD2-016  Odvojak Čajkovljansko naselje – Kovači 0,37 3068 Bedekovčina 16.04.2021. od 8.45 do 9.30 sati
9 NC BD3-007 Zagorska -N. Glumpaki 0,76 6378 Bedekovčina 16.04.2021. od 10.oo do 13.00 sati
10 NC BD3-014 Aleja Dragutina Domjanića – Odvojak II 0,12 5853 Bedekovčina 19.04.2021. od 8.oo do 8.30 sati
11 NC BD3-023 Naselje Stanići – Bubnjar – Malekovec 0,40 5100, 5205, d 5076, d 5073, d 5071, d 5070, d 5232, d 5231, d5230, d 5229 Bedekovčina 16.04.2021. od 13.30 do 14.30 sati
12 NC BD3-024 Gajeva ulica 0,81 6372/2, 6373/4 Bedekovčina 19.04.2021. od 9.oo do 12.00 sati
13 NC BD3-028 Gajeva ulica – vrtić – Malekovec 0,30 5240 Bedekovčina 23.04.2021. od 8.oo do 8.45 sati
14 NC BD3-037  I Jankovčica 0,60 6383 Bedekovčina 19.04.2021. od 12.15 do 14.30 sati
15 NC BD3-038 II Jankovčica 0,30 5573, 5574, d 5600/2, d5284, d 5287/2, d 5287/3 Bedekovčina 23.04.2021. od 9.15 do 10.15 sati
16 NC BD3-052 Zagrebačka ulica 0,25 5898 Bedekovčina 23.04.2021. od 11.oo do 11.30 sati
17 NC BD3-054 Odvojak Ul. Stjepana Radića- Vetrinarska stanica -polje 0,44 6278, 6391 Bedekovčina 23.04.2021. od 11.45 do 12.30 sati
18 NC BD4-002 Odvojak Zagorska -Deveničari 0,75 6377 Bedekovčina 23.04.2021. od 13.00 do 15.00 sati
19 NC BD4-003 Odvojak Zagorska – Pustaki – Venclerovo 1,20 3001, 134 Bedekovčina 27.04.2021. od 8.oo do 12.oo sati
20 NC BO-001 ŽC 2164 – Čehulići 1,50 7253, 7251, 7249 Komor 30.04.2021. od 8.oo do 11.30 sati
21 NC BO-002 Odvojak Mutaki 0,09 4044/3 Komor 30.04.2021. od 11.40 do 12.oo sati
22 NC GR-003 ŽC 2165 – Kaplići 0,75 7231, 7219, 3651/3, 3654/5, 3638/8 Komor 30.04.2021. od 12.15 do 15.oo sati
23 NC GR-004 ŽC 2165 – Žigovečki – Glavičari – Veliki Komor 0,90 7213, 3630/11, 3624/6 Komor 04.05.2021. od 8.oo do 10.30 sati
24 NC KE-001 ŽC 2167- Babići 0,24 6719, 6713, 7340 Komor 04.05.2021. od 14.oo do 15.00 sati
25 NC KE-002 ŽC 2167- Jurini-Čermušnik 1,23 7336, d 6614 Komor 04.05.2021. od 11.oo do 13.30 sati
26 NC KŽ-002 ŽC 2166  – Junković Z. 0,14 1262/9, d1262/2 Mirkovec 13.05.2021. od 11.00 do 11.30 sati
27 NC KŽ-005 Odvojak Blažinić Josip 0,37 d 1441/1, d1372, d 1369, d1368/3, d1368/7,  d1273/3, d 1274/3, d1275/5 Mirkovec 13.05.2021. od 12.00 do 13.00 sati
28 NC MO-001 ŽC 2162 – Levanić- Crnek-Kos 0,25 7269, 7268 Komor 05.05.2021. od 8.oo do 8.40 sati
29 NC MO-004 Odvojak  Kunović-Vranić-Jurini 0,92 d 5602/2, d5598/4, d5604/3, d5664/7, d5661, d5658/1, d5658/3, d5651, d 5160, 7307 Komor 05.05.2021. od 12.oo do 15.00 sati
30 NC MO-005 ŽC 2162- Jus-Jurak-Županić-Sente 0,80 7277, 7303, 5576, d5577/1, d5125, d5578/1, d5574, d5575, d5572 Komor 05.05.2021. od 9.oo do 11.30 sati
31 NC OR-001 Orehovica –Galici-Tenšeki – Sveti Vid 4,10 d 7073, d 724, d1432/2, 7072, d 7029, d 753, d 755, d 754/1, 7043, d 7005 Komor 11.05.2021. od 8.oo do 15.00 sati, nastavak 14.05.2021. od 8.oo do 15.00 sati
32 NC PZ-001 Odvojak D 24-Mlinarić-glinište 0,45 820/15, 822/3 Poznanovec 13.05.2021. od 9.30 do 10.30 sati
33 NC PZ-007 Odvojak Ul. Josipa Novosela- Ocvirek 0,16 657/5, 656/5, d 656/3 Poznanovec 13.05.2021. od 8.30 do 9.00 sati
34 NC PZ-009 Odvojak D 24 – zgrada 0,11 d 702/1 Poznanovec 13.05.2021. od 8.oo do 8.15 sati
35 NC PO-002 ŽC-2164-Šarnice 1,35 d 3022/6, d 3022/5, d 3022/4, d 3022/2, d 3022/1, d 3021/4, 7114, 7175 Komor 12.05.2021. od 11.oo do 15.00 sati
36 NC VB-006 Odvojak Komor Začretski- Supini 0,18 7006 Komor 12.05.2021. od 8.oo do 9.00 sati
37 NC VB-007 Odvojak Lončarići -Sente 0,30 578, 7027, d 441, d 440/2 Komor 12.05.2021. od 9.15 do 10.30 sati
38 NC ŽD-002 Vurneki – Fernežiri 0,67 d1255, 3021, 3016 Bedekovčina 27.04.2021. od 12.15 do 15.oo sati

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Bedekovčina, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama kroz koje prolaze nerazvrstane ceste kao i nositelji prava koji graniče s nerazvrstanim cestama da prisustvuju geodetskoj izmjeri.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za pojedini termin, molimo zainteresirane stranke da kontaktiraju Općini Bedekovčina za informacije o novom terminu geodetske izmjere.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te potrebna objašnjenja, mogući su u prostorijama Općine Bedekovčina, dana 15. lipnja 2021. godine, od 13.00 do 14.00 sati.