Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Bedekovčina izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bedekovčina.

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 22. svibnja 2018. god. do 05. lipnja 2018. god. od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, na adresi Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Bedekovčina u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bedekovčina, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Općine Bedekovčina zaključno sa danom 05. lipnja 2018. god. u 14,00 sati.