Javno nadmetanja u tijeku:

Predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.2.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0004476.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 26.03.2018. do 13:00 h. Detalje o objavi i dokumentaciju možete vidjeti ovdje