DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA
Nacrt prijedloga

 Odluke o načinu pružanja javne usluge

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bedekovčina

 

Općina Bedekovčina
Početak savjetovanja

17. prosinca 2021.

Završetak savjetovanja

17. siječnja 2022.

 

RAZLOG DONOŠENJA

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.) i članka 29. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/21) Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donosi Odluku, na prijedlog načelnika. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bedekovčina

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. siječnja 2022. godine dostave svoje komentare na nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bedekovčina putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: info@bedekovcina.hr, osobno ili pismenim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Bedekovčina.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bedekovčina.

Javno  savjetovanje započinje  od   17. prosinca 2021. godine i  traje do 17. siječnja 2022. godine