Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 29. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/21), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donosi Pravilnik, na prijedlog načelnika. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga  Pravilnika  Općine Bedekovčina o kriterijima dodjele sportskih stipendija kategoriziranim sportašima.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. ožujka 2022. godine dostave svoje komentare na nacrt prijedloga Pravilnika Općine Bedekovčina o kriterijima dodjele sportskih stipendija kategoriziranim sportašima putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: sandra@bedekovcina.hr, osobno ili pismenim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Bedekovčina.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg prijedloga Pravilnika Općine Bedekovčina o kriterijima dodjele sportskih stipendija kategoriziranim sportašima.