DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA
Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu
Općina Bedekovčina / Jedinstveni upravni odjel
Početak savjetovanja

9. lipnja 2021.

Završetak savjetovanja

18. lipnja 2021.

 RAZLOG DONOŠENJA

Programom potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Bedekovčina u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak istih.

Najvažniji cilj ovog programa je razvoj održive poljoprivredne proizvodnje.

Kao prioritetne mjere za ostvarivanje cilja utvrđuju se:

1.      Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih zemljišta,

2.      Poticanje proizvodnje, prerade, trženja i promocije poljoprivrednih proizvoda,

3.      Edukacija poljoprivrednika i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača,

4.      Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje.

 Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. lipnja 2021. godine dostave svoje komentare na prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu