Javnost rada

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Bedekovčina uređena je člancima 82., 83., 84., 85 Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina (Službeni glasnik KZŽ, br. 6/13).

 

  • Sjednice Općinskog vijeća javne su.
  • Nazočnost se može isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim zakonom i općim aktom Općinskog vijeća.
  • Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.
  • Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
  • O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, putem oglasne ploče Općine i objavom na web-stranicama Općine.
  • Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
  • Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

 

Za nazočnost sjednici možete se prijaviti osobno na adresi Trg Ante Starčevića 4, telefonski na broj 049/219-963 te e-poštom na iva@bedekovcina.hr uz ispunjeni Obrazac za prijavu.

Molimo Vas da prilikom dolaska na sjednicu ponesete identifikacijsku ispravu.

 

DOKUMENTI

 

  • Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Bedekovčina (pdf)(word)