Jedinstveni upravni odjel

OPĆINA BEDEKOVČINA

Pozadina(Autor fotografije: Rikard Jadan)

Adresa: 49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4

OIB: 33523559931

Županija: Krapinsko-zagorska županija

Telefon: 049/213-963, 049/213-040

Fax: 049/214-893

E-mail: info@bedekovcina.hr

Web: www.bedekovcina.hr

RADNO VRIJEME:

  • PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK 7:00-15:00
  • UTORAK 9:00-15:00

 

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Sandra Vorih, mag.iur.

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
Mobitel: 099/445-9119
E-mail: sandra@bedekovcina.hr

Stručna suradnica za financijske poslove

Suzana Hajdaš, oec

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
E-mail: suzana@bedekovcina.hr

Računovodstvena referentica- knjigovođa

Gordana Supina

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
E-mail: gordana@bedekovcina.hr

Referent- komunalni redar

Renato Černjević

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
Mobitel: 099/4286858
E-mail: komunalni-redar@bedekovcina.hr

Poljoprivredna redarka

Silvija Videk

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
Mobitel: 099/4286824
E-mail: poljoprivredniredar@bedekovcina.hr

Referentica-tajnica

Snježana Tuškan

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
E-mail: snjezana@bedekovcina.hr

Viša stručna suradnica za opće poslove i društvene djelatnosti 

Iva Gorički, mag.polit.

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
E-mail: iva@bedekovcina.hr