Jedinstveni upravni odjel

OPĆINA BEDEKOVČINA


(Autor fotografije: Rikard Jadan)

Adresa: 49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4

OIB: 33523559931

Županija: Krapinsko-zagorska županija

Telefon: 049/213-963, 049/213-040

E-mail: info@bedekovcina.hr

Web: www.bedekovcina.hr

RADNO VRIJEME:

  •  ponedjeljak-petak
  • 7:00-15:00

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Sandra Vorih, mag.iur.

Telefon: 049/213-963
Mobitel: 099/445-9119
E-mail: sandra@bedekovcina.hr

Viša stručna suradnica za opće poslove i društvene djelatnosti 

Iva Gorički, mag.polit.

Telefon: 049/213-963
Mobitel: 099/340-6167
E-mail: iva@bedekovcina.hr

(zamjena od 15. 03.2022. do  27. rujna  2023. godine

Martina Ivanković, mag. oec.)

Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Telefon: 049/213-963

E-mail: martina@bedekovcina.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove

Petra Hohnjec, mag.iur.
Telefon: 049/213-963

Viši referent za graditeljstvo, promet i komunalnu  infrastrukturu 

Juraj  Hikec, ing. prometa

Telefon:  049/213-963

E-mail: juraj@bedekovcina.hr

Stručna suradnica za financijske poslove

Suzana Hajdaš, oec

Telefon: 049/213-963
E-mail: suzana@bedekovcina.hr

Računovodstvena referentica- knjigovođa

Gordana Supina

Telefon: 049/213-963
E-mail: gordana@bedekovcina.hr

Referent- komunalni redar

Renato Černjević

Telefon: 049/213-963
Mobitel: 099/4286858
E-mail: komunalni-redar@bedekovcina.hr

Referentica-tajnica

Snježana Tuškan

Telefon: 049/213-963
E-mail: snjezana@bedekovcina.hr

Osoba za nepravilnosti  u Općini Bedekovčina