Jednokratna pomoć

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni Povjerenstva.

Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad Povjerenstvo utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.

Zahtjev za jednokratnom naknadom podnosi se u općini (Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina).

Uz ispunjen obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:

  • Izjavu o članovima domaćinstva,
  • dokaz o prihodima svih članova domaćinstva (preslika dokumenta o plaći, mirovini, porodiljnoj naknadi….)
  • dokaz o dugovanju za troškove stanovanja (preslika uplatnica, opomena…)
  • dokaz o ostalim otežavajućim okolnostima.

 

Obrazac zahtjeva-zamolbe za jednokratnu pomoć