Općina Bedekovčina je pokrenula postupak izrade Projekta idejnog rješenja komasacijskog područja južnog dijela katastarske općine Poznanovec.

Komasacijom navedenog područja okrupnio bi se posjed sadašnjih vlasnika i posjednika zemljišta, uredilo bi se komasacijsko područje s mrežom putova i kanala, te bi se riješili dugogodišnje neriješeni vlasnički odnosi na zemljištu.

Pozivamo sve vlasnike, odnosno posjednike ili korisnike zemljišta u južnom dijelu k.o. Poznanovec na prezentaciju na kojoj će moći saznati više detalja o području obuhvata projekta idejnog rješenja komasacije, prednostima komasacije, postaviti pitanja za sve nedoumice, te se na koncu i izjasniti jesu li suglasni za provedbu komasacije na južnom dijelu k.o. Poznanovec.

Prezentaciju će održati tvrtka Abeceda agro d.o.o. sa suradnikom dr.sc. Sašom Vranićem, dipl.ing.geod. u ponedjeljak 27. studenog 2023. godine u prostorijama Općine Bedekovčina s početkom u 11,00 sati.