Komunalna infrastruktura

Pod komunalnim gospodarstvom u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pru­žanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinica lokalne i regionalne samouprave.

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina za 2018. g

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina za 2017. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina za 2017. g