Zeleni otoci na području Općine Bedekovčina

BROJ

STAKLO (11)

PAPIR (11)

PLASTIKA (11)

METAL (11)

TEKSTIL (2)

LOKACIJA

1.

+

+

+

+

OS. BEDEKOVČINA

2.

+

+

+

+

TOMATO

3.

+

+

+

+

AL. D. DOMJANIĆA

4.

+

+

+

+

MARTINEC OREHOVIČKI KOD DUĆANA

5.

+

+

+

+

+

LUG POZNANOVEČKI-DOM BORACA

6.

+

+

+

+

III JANKOVČICA

7.

+

+

+

+

POZNANOVEC CENTAR

8.

+

+

+

+

BRESTOVEC OREHOVIČKI

9.

+

+

+

+

UL. A ČELEKOVIĆA KOD DVORCA

10.

+

+

+

+

OREHOVICA – ŠKOLA

11.

+

+

+

+

+

TRŽNICA-CENTAR BEDEKOVČINA