Obavještavamo Vas da će od 02. srpnja 2018. godine usluga naplate godišnje grobne naknade, naknade za trajno korištenje grobnog mjesta i izdavanje rješenja o dodijeli grobnog mjesta na korištenje biti u djelokrugu rada Komunalno Bedekovčina d.o.o.

Za sva pitanja i potrebne informacije vezane uz navedene usluge, molimo Vas da se od 02. srpnja 2018. godine obratite na adresu Komunalno Bedekovčina d.o.o., Trg Ante Starčevića 4 (ulaz iza HP- Hrvatske pošte).

KONTAKT PODACI:
049/466-023
099/4459-046
miro@komunalno-bedekovcina.hr
megi@komunalno-bedekovcina.hr

https://www.bedekovcina.hr/komunalno-bedekovcina-d-o-o/