Komunalno Bedekovčina d.o.o

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na sjednici održanoj dana 29. lipnja 2017. godine, donijelo je Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Komunalno Bedekovčina” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.

„Komunalno Bedekovčina” d.o.o.

  • SJEDIŠTE: 49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4
  • OIB: 33523559931
  • V.D. DIREKTORICA: Sandra Vorih, mag. iur.
  • sandra@bedekovcina.hr

NADZORNI ODBOR

  • Vanja Vidiček, mag. iur., Ulica Valenta Jakuša 3b, Lug Poznanovečki
  • Goran Piljek, mag. oec., Zagorska ulica 80, Bedekovčina
  • Mladen Valjak, Lug Orehovički 46, Lug Orehovički