Nastavak rada reciklažnog dvorišta   u Bedekovčini  od 05. svibnja 2020. godine.

Komunalno Zabok- Odluka o početku rada reciklažnog dvorišta

Komunalno Zabok- Odluka- opasnost od zaraznih bolesti COVID 19