Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Općine Bedekovčina koja se održala u petak, 29. listopada, za predsjednika Savjeta jednoglasno je izabran Zdravko Jakuš, a za njegovu zamjenicu jednoglasno je izabrana Dorotea Valjak.

Sjednici su prisustvovali i predsjednik Općinskog vijeća Općine Bedekovčina Marko Ocvirek i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina Sandra Vorih koji su im čestitali na izboru te dali punu podršku u njihovom budućem radu.

Savjet mladih Općine Bedekovčina je savjetodavno tijelo Općine koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bedekovčina na vrijeme od tri godine izabrani su:

1. Martin Premur, za člana
Božidar Novosel, za zamjenika člana

2. Veronika Mutak , za članicu
Kristijan Lončarić, za zamjenika članice

3. Lorena Duž, za članicu
Alen Čajko, za zamjenika članice

4. Dorotea Valjak, za članicu
Petra Valjak, za zamjenicu članice

5. Mirela Jakuš, za članicu
Lucija Jakuš, za zamjenicu članice

6. Zdravko Jakuš, za člana
Kristijan Bubnjar, za zamjenika člana

7. Lucija Gorup, za članicu
Dragutin Siketić, za zamjenika članice