Na području Općine osnovani su mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori osnovani su za pojedina naselja, za više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom Općine i posebnom odlukom Općinskog vijeća. Mjesni odbor pravna je osoba.

U Općini Bedekovčina djeluje 14 mjesnih odbora: Bedekovčina I, Bedekovčina II, Bedekovčina III, Bedekovčina IV, Brestovec Orehovički, Grabe Gornje, Kebel, Križanče, Martinec Orehovički, Orehovica, Poznanovec, Pustodol Orehovički, Vojnić Breg i Židovinjak.

Mjesni odbor BEDEKOVČINA  I :

 1. MLADEN BAN, Naselje  Jalševec  2, Bedekovčina, PREDSJEDNIK
 2. VILIM ŠOŠTARIĆ, Zagorska 96a, Bedekovčina, POTPREDSJEDNIK
 3. DAMIR MOHAČ, Naselje Grbovec 45, Bedekovčina
 4. FRANJO MOHAČ, Naselje Grbgovec   31c, Bedekovčina
 5. IVAN GROŠ , Naselje Grbovec 32a, Bedekovčina
 6. MLADEN JANĐEL, Naselje Grbovec 10, Bedekovčina
 7. JOSIP KOVAČIĆ, Naaselje Jalševec 33, Bedekovčina

Mjesni odbor BEDEKOVČINA  II :

 1. IVAN KOVAČ , Magdalenićeva  13, Bedekovčina, PREDSJEDNIK
 2. STJEPAN TUŠEK, Antuna  Mihanovića  61, Bedekovčina, POTPREDSJEDNIK
 3. JASENKA  HRANIĆ, Antuna  Mihanovića  27, Bedekovčina
 4. MARIJA TKALEC,  Čajkovljansko  naselje  23, Bedekovčina
 5. STJEPAN VIDEK,  Naselje  Sovinjak   23a, Bedekovčina
 6. MARINKO JADAN, Antuna Mihanovića   21, Bedekovčina
 7. MILJENKO HERCEG, Naselje Sovinjak  20, Bedekovčina

Mjesni odbro BEDEKOVČINA  III :

 1. BARBARA SENTE, Naselje Malekovec 7, Bedekovčina, PREDSJEDNIK
 2. IVANČICA ČEHULIĆ, Ulica Lj. Gaja   1h, Bedekovčina, POTPREDSJEDNIK
 3. ZVONKO  JAKUŠ, Aleja  D. Domjanića   18, Bedekovčina
 4. DENIS NOVOSEL, Orehovička  cesta  24, Bedekovčina
 5. MANUELA  KOVJANIĆ, Trg A. Starčevića  8, Bedekovčina
 6. DAMIR HORVAT, Naselje  Stanići   23, Bedekovčina
 7. JADRANKA VIDIČEK,  Naselje Malekovec 10, Bedekovčina
 8. JADRANKA VIDEK, 2 Jankovčica  4, Bedekovčina
 9. JOSIP  JURINA,  Naselje  Cerina  10, Bedekovčina

Mjesni odbor BEDEKOVČINA  IV  :

 1. DRAGUTIN KOTARSKI, Zagorska ulica   12, Bedekovčina, PREDSJEDNIK
 2. ŽELJKO  DEVENIČAR, Zagorska ulica   22, Bedekovčina, POTPREDSJEDNIK
 3. NIKOLA  VUKIĆ, Zagorska  ulica 17, Bedekovčina
 4.  DRAŽEN SEDAK, Zagorska ulica  19c, Bedekovčina
 5.    GORAN PUSTAK, Zagorska ulica   56,  Bedekovčina

Mjesni odbor PUSTODOL OREHOVIČKI :

 1. KREŠO GALIC, Pustodol Orehovički  58, PREDSJEDNIK
 2. DRAGUTIN GULIJA, Pustodol Orehovički  40, POTPREDSJEDNIK
 3. KRISTIJAN PAVLEK, Pustodol Orehovički 1a
 4. IVICA PAVLEK, Pustodol Orehovički 94
 5. JOSIP ŠARONJA, Pustodol Orehovički 48

Mjesni odbor POZNANOVEC :

 1. VLADIMIR ŠENJUG, Narodnih  heroja   34a, Poznanovec, PREDSJEDNIK
 2. HRVOJE LISEC, Narodnih heroja 13, Poznanovec, POTPREDSJEDNIK
 3. ŽELJKO MOŠTAK , Zagorske staze 1a, Poznanovec
 4. VERA JAKUŠ, Zagorske brigade  41, Poznanovec
 5. STJEPAN BENČIĆ,  Zagorske brigade  2, Poznanovec
 6. DIJANA JAKUŠ, Valena Jakuša  30, Poznanovec
 7. MIRJANA MLINARIĆ, Palih boraca 34, Poznanovec
 8. KATARINA PTIČAR, Valenta Jakuša 12, Poznanovec
 9. DARKO VIDAK, Ulica Palih boraca 40, Poznanovec

Mjesni odbor MARTINEC OREHOVIČKI :

 1. IVICA BOŽIČEK, Martinec Orehovički  61, PREDSJEDNIK
 2. MARTIN KOMORSKI , Martinec Orehovički 44, POTPREDSJEDNIK
 3. VALENTINA PAKRAČIĆ JAMBREK, Martinec Orehovički 46
 4. RAJKO MORT, Martinec Orehoviči  87
 5. GJURO LEVANIĆ, Martinec Orehovički 7a

Mjesni odbor BRESTOVEC OREHOVIČKI :

 1. DOROTEA VALJAK, Lug Orehovički 46, PREDSJEDNIK
 2. GORAN GORUP, Grabe 43, POTPREDSJEDNIK
 3. IVANA KOTARSKI, Brestovec Orehovički 3
 4. DARKO ĐURKAN, Grabe  103
 5. LJUBICA GORIČKI, Brstovec Orehovički 17
 6. SUZANA ĐURKAN, Grabe 60
 7. JANKO CELJAK,   Brestovec Orehovički  59

Mjesni odbor GRABE GORNJE :

 1. IVICA JAKUŠ, Belovar Zlatarski 8, PREDSJEDNIK
 2. ZDRAVKO JAKUŠ, Belovar Zlatarski 30, POTPREDSJEDNIK
 3. VEDRAN JAKUŠ, Belovar Zlatarski 12c
 4. IVAN KOREN, Grabe 37f
 5. MATIJA JAKUŠ, Belovar Zlatarski 33

Mjesni odbor VOJNIĆ BREG :

 1. JOSIP JAMBREK, Vojnić Breg 17, PREDSJEDNIK
 2. FRANJO POSAVEC, Vojnić Breg 1, POTPREDSJEDNIK
 3. IVAN BOŽIČEK, Vojnić Breg 43
 4. DRAGUTIN KOMORSKI, Vojnić  Breg  3
 5. IVAN TENŠEK, Vojnić Breg 25

Mjesni odbor OREHOVICA :

 1. IVAN SVIBEN, Orehovica 59a, PREDSJEDNIK
 2. MARIJAN KOBEŠĆAK, Orehovica 30, POTPREDSJEDNIK
 3. JOSIP MEŠTROVIĆ, Orehovica 83
 4. IVANA POSAVEC, Zadravec 41
 5. STJEPAN BUBNJAR, Orehovica   121
 6. JOSIP VALJAK, Zadravec 47
 7. JOSIP GALIC, Zadravec 2

Mjesni odbor KEBEL :

 1. DRAGUTIN JAKOVIĆ, Kebel  29b, PREDSJEDNIK
 2. MIROSLAV GROŠ, Kebel 104, POTPREDSJEDNIK
 3. JOSIP JURINA, Kebel 49b
 4. MIROSLAV BAN , Kebel 1g
 5. DAMIR GORIČKI, Kebel 68
 6. IVAN HABLJAK, Kebel 107
 7. MIRA STANIĆ, Kebel 57

Mjesni odbor KRIŽANČE :

 1. JOSIP BLAŽINIĆ, Križanče 47, PREDSJEDNIK
 2. KREŠIMIR ČORKO, Križanče 10a, POTPREDSJEDNIK
 3. ZLATKO JUNKOVIĆ, Križanče 8
 4. ZLATKO PAVLOVIĆ, Križanče 16
 5. FRANJO PAVLOVIĆ, Križanče 15

Mjesni odbor ŽIDOVINJAK :

 1. KREŠIMIR PAVETIČEK, Židovinjak 12, PREDSJEDNIK
 2. DARKO ŠARONJA, Židovinjak 6, POTPREDSJEDNIK
 3. ZVONKO BRATKOVIĆ, Židovinjak 15a
 4. IVICA VURNEK, Židovinjak  43
 5. DRAGUTIN PAVETIĆ,Židovinjak  18