Korištenje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, naročito se podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igra­lišta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Javnim površinama smatraju se javne površine na području Općine Bedekovčina koje su u skladu s prostornim planovima namijenjene općoj uporabi, te ih Općina Bedekovčina može privremeno iznajmiti pravnim i fizičkim osobama.

Plaćanje poreza na korištenje javnih površina:

– za kioske smještene na područjima općine, ovisno o vrsti djelatnosti:

 • ugostiteljska djelatnost: 40,00 kn/m2
 • trgovačka djelatnost: 30,00 kn/m2
 • uslužna i ostale djelatnosti: 20 kn/m2

prodaja na javnim površinama:

 • prigodna prodaja božićnih drvaca- dnevno: 100,00 kn/prodajno mjesto,
 • prigodna prodaja cvijeća i svijeća za blagdan “Svih Svetih”- dnevno: 100,00 kn/prodajno mjesto,
 • za pokretne naprave postavljene ispred ugostiteljskih lokala i kioska (stolovi, stolice), u svrhu formiranja ljetnih vrtova- mjesečno: 40,00 kn/stolica,
 • za pokretne naprave- hladnjake za sladoled, hladne i tople napitke, postavljene uz kioske na javne površine:
 • godišnje: 1.000,00 kn,
 • mjesečno: 150,00 kn,
 • dnevno: 20,00 kn,
 • ostalo (kokice, slatkiši, igračke, odjeća, lepinje i sl.)- dnevno: 40,00 kn/prodajno mjesto.

Privremeno korištenje javne površine, ovisno o vrsti privremenih objekata i naprava, ostvaruje se kroz zakup javne površine ili kroz uporabu javne površine.

Odobrenje za korištenje javnih površina na području Općine Bedekovčina izdaje Jedinstvenu upravni odjel zaključenjem ugovora o zakupu javne površine i izdavanjem rješenja o uporabi javne površine te na temelju tih dokumenata utvrđuje porez na korištenje javnih površinama.

Porez na korištenje javnih površina za višemjesečne obveze plaća se do kraja isteka svakog mjeseca.

Plaćanje poreza na korištenje javne površine oslobođene su udruge i ostale organizacije civilnog društva, turističke zajednice i odgojno- obrazovne ustanove.

Porez na korištenje javne površine ne naplaćuje se ukoliko se javna površina koristi u humanitarne svrhe ili u svrhe organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Bedekovčina.