Krapinsko – zagorska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko – zagorske županije.

Prema članku 8. stavku 2. Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: župan, članice/članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Pregled do sada dodijeljenih priznanja Krapinsko-zagorske županije dostupan je na službenoj internet stranici kzz.hr.

Povjerenstvo za priznanja Krapinsko-zagorske županije poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 28. veljače 2018. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1, p.p. 43.

Više na: http://www.kzz.hr/javni-poziv-priznanja-kzz-za-2017

JAVNI POZIV: Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko – zagorske županije